Budżet Obywatelski 2022

bo2022

  

O budżecie

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) w związku z § 2 ust. 9 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/55/19 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski ogłasza, że planowana kwota środków przeznaczona na Budżet Obywatelski Miasta Międzyrzec Podlaski na 2022 rok ustalona zostaje do wysokości 100.000,00 zł, w tym na zadania społeczne przeznacza się nie więcej niż 10% wartości ogółu środków ustalonych na Budżet Obywatelski na 2022 rok.

Ostateczna kwota środków przeznaczona na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego zostanie uwzględniona, zgodnie z wynikiem konsultacji, w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Procedury naboru Zgłoszeń propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski oraz wyboru zadań przeprowadzone zostaną w 2021 roku.

 

 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2022

do 30 kwietnia 2021 r.

ustalenie harmonogramu realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2022 rok

ustalenie i ogłoszenia planowanej kwoty Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2022 rok

do 01 czerwca 2021 r. 

kampania informacyjna

01 czerwca 2021 r. – 30 czerwca 2021 r.

kampania informacyjna i składanie zgłoszeń propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2022 r.

do  31 sierpnia 2021 r.

weryfikacja wniosków i kampania informacyjna

1 września 2021 r. – 14 września 2021 r.

głosowanie w celu wyboru  zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski na 2022 r.

do 30 listopada 2021 r.

ogłoszenie wyników głosowania,                          podanie nazw zadań, które będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz wprowadzenie do  projektu budżetu miasta na 2022 r wybranych w konsultacjach zadań przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Międzyrzec Podlaski.

do 31 grudnia 2022 r.

realizacja zadań wykonywanych w ramach Budżetu Obywatelskiego

 

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

 

Przyjmowanie zgłoszeń 

Zgłoszenia przyjmowane będą od 01.06.2021r. do 30.06.2021r.

 

 Nabór zgłoszeńsdsdsdddddsssss

 

Podstawa prawna