Strona główna
SZALONY BIEG DLA SPRAGNIONYCH WRAŻEŃ

SZALONY BIEG DLA SPRAGNIONYCH WRAŻEŃ


Pięć kilometrów najeżonych przeszkodami mieli do pokonania uczestnicy II edycji Ekstremalnego Biegu Międzyrzeckich Jeziorek, który odbył się 26 sierpnia. Wystartowało w nim 53 zawodników.


Więcej informacji

POBIEGLI ULICAMI MIASTA

POBIEGLI ULICAMI MIASTA


Za nami druga edycja Ulicznej Międzyrzeckiej Dychy. W biegu wystartowało 150 osób w wieku od 2 do 78 lat.Wśród konkurencji znalazły się biegi dla dzieci, marsz nordic walking, bieg na rolkach oraz bieg główny na 10 km. Nie było łatwo, upał dawał się we znaki, ale nie zniechęcił uczestników, którzy mimo zmęczenia zadowoleni wbiegali na metę.


Więcej informacji

POWSTANIE NOWA ŚCIEŻKA ROWEROWA

POWSTANIE NOWA ŚCIEŻKA ROWEROWA


Już we wrześniu rozpocznie się budowa kolejnej ścieżki rowerowej w Międzyrzecu Podlaskim. Dzięki temu miłośnicy dwóch kółek zyskają dogodny dojazd do ul. Rudnickiej.


Więcej informacji

GRUNTOWNY REMONT NA 20-LECIE BASENU

GRUNTOWNY REMONT NA 20-LECIE BASENU


Międzyrzecka Kryta Pływalnia „Oceanik” wkrótce będzie jak nowa. Miasto pozyskało 342 tys. zł na remont hali basenowej i jej zaplecza.


Więcej informacji

Burmistrz Miasta, mając na uwadze konieczność prowadzenia rewitalizacji wybranych obszarów Miasta Międzyrzec Podlaski, w dniu 12 grudnia 2016 r. zawiadomiło rozpoczęciu konsultacji społecznych „Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski”.

Przedmiotem konsultacji było wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski, dla którego zostanie opracowany Program Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023.Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.


Konsultacje przeprowadzone byłyod12 grudnia 2016 r. do 2 stycznia 2017 r. w formie:

  1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji.
  2. Zbierania uwag ustnych.
  3. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W tym samym terminie, tj. od12 grudnia 2016 r. do 2 stycznia 2017 r. udostępniono ankietę mającą na celu zebranie uwag i opinii dotyczących obszarów zdegradowanych, podstawowych potrzeb Międzyrzeca Podlaskiego w zakresie rewitalizacji i oczekiwanych realizacji przedsięwzięć.Wyniki prowadzonych konsultacji i ankietyzacji potwierdziły prawidłowość wstępnie wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a wszystkie zebrane uwagi i propozycje zostaną uwzględnione w będącym w trakcie przygotowania Programie Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023.

W czasie trwania konsultacji społecznych zorganizowano także spotkanie Miejskiego Komitetu ds. Rewitalizacji oraz Zespołu ds. Rewitalizacji. Na obu spotkaniach omówiony został zakres dotychczas zrealizowanych prac, propozycje działań niezbędnych do podjęcia i oczekiwań dotyczących prowadzonej rewitalizacji wybranych obszarów miasta.

W opracowanej „Diagnozie” wprowadzono pojęcie „jednostki analitycznej” zamiast stosowanego dotychczas określenia „wydzielone obszary”. Dokonano także drobnych zmian redakcyjnych. Treść merytoryczna nie uległa zmianie w stosunku do przedkładanego projektu dokumentu. Jako załącznik do „Diagnozy” wprowadzono wyniki ankietyzacji. Dzięki temu każdy z interesariuszy rewitalizacji ma możliwość zapoznania się z ostatecznym kształtem dokumentu uwzględniającego wyniki prowadzonych konsultacji społecznych.  

 

 

 

 

app2

Inwestycje zrealizowane przy udziale funduszy zewnętrznych

zriwm

Miasta partnerskie

mp