Strona główna
POBIEGLI ULICAMI MIASTA

POBIEGLI ULICAMI MIASTA


Za nami druga edycja Ulicznej Międzyrzeckiej Dychy. W biegu wystartowało 150 osób w wieku od 2 do 78 lat.Wśród konkurencji znalazły się biegi dla dzieci, marsz nordic walking, bieg na rolkach oraz bieg główny na 10 km. Nie było łatwo, upał dawał się we znaki, ale nie zniechęcił uczestników, którzy mimo zmęczenia zadowoleni wbiegali na metę.


Więcej informacji

POWSTANIE NOWA ŚCIEŻKA ROWEROWA

POWSTANIE NOWA ŚCIEŻKA ROWEROWA


Już we wrześniu rozpocznie się budowa kolejnej ścieżki rowerowej w Międzyrzecu Podlaskim. Dzięki temu miłośnicy dwóch kółek zyskają dogodny dojazd do ul. Rudnickiej.


Więcej informacji

Slide item 6
GRUNTOWNY REMONT NA 20-LECIE BASENU

GRUNTOWNY REMONT NA 20-LECIE BASENU


Międzyrzecka Kryta Pływalnia „Oceanik” wkrótce będzie jak nowa. Miasto pozyskało 342 tys. zł na remont hali basenowej i jej zaplecza.


Więcej informacji

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie XXIV Sesji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski, która odbędzie się  dnia 11  października 2016 r. o godz. 15 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8.

           

 Porządek obrad:

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Odpowiedzi na zapytania zgłoszone przez mieszkańców.
 7. Sprawozdanie z funkcjonowania placówek oświatowych w Mieście.
 8. Ocena sezonu letniego i przygotowanie do sezonu zimowego (imprezy kulturalne, sportowe, stan czystości i porządku w mieście, bezpieczeństwo).
 9. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Międzyrzec Podlaski.
 10. Informacja o oświadczeniach majątkowych składanych do Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski  i Przewodniczącego Rady Miasta. 
 11. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  1. przystąpienia do opracowania „Programu Rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski na lata 2017-2023”,
  2. udzielenia pomocy finansowej Gminie Międzyrzec Podlaski w zakresie realizacji Projektu „Poprawa bezpieczeństwa na obszarze działania Komisariatu Policji Międzyrzec Podlaski”,
  3. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Międzyrzec Podlaski”, 
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wschodniej w Międzyrzecu Podlaskim,
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki,
  6. zmian w budżecie miasta Międzyrzec Podlaski na 2016 r.,
  7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone przez Radnych.
 13.  Wnioski Radnych, Burmistrza Miasta oraz przedstawicieli Urzędu Miasta.
 14. Zamknięcie obrad.

                                                                                 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta  

                                                                                                    /-/Robert Matejek

app2

Inwestycje zrealizowane przy udziale funduszy zewnętrznych

zriwm

Miasta partnerskie

mp