Jak otrzymać świadczenie rodzina 500 plus

Od dnia 1 kwietnia 2016r. mieszkańcy miasta Międzyrzec Podlaski, wychowujący dzieci w wieku do 18 roku życia mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 6 lub Punktu MOPS w Urzędzie Miasta (I piętro przy Wydziale Edukacji Kultury i Sportu) ul.Pocztowa 8 w Międzyrzecu Podlaskim, celem złożenia wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego 500 plus.

 

Wnioski można składać od dnia 1 kwietnia 2016r. w w/w placówkach lub przez internet, za pośrednictwem systemów elektronicznych, w formie e-wniosku poprzez portal empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

 

 Druki wniosków w formie papierowej od dnia 7 marca 2016r. można pobierać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul.Piłsudskiego 6 w Międzyrzecu Podlaskim lub ze strony internetowej miasta www.miedzyrzec.pl

 Wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego mogą składać matka lub ojciec, opiekun faktyczny lub prawny dziecka. Świadczenie wychowawcze przyznawane będzie na okres zasiłkowy trwający od 1 października do 30 września roku następnego. Wyjątek stanowi pierwszy okres zasiłkowy, który trwać będzie od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017r. W przypadku osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokona weryfikacji dochodów rodziny. Świadczenie w takim przypadku będzie przysługiwało, jeżeli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł miesięcznie, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie, dochód nie przekroczy 1200 zł miesięcznie. Rokiem, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze przyznawane jest bez względu na dochód rodziny.

Szczegółowe informacje w sprawie uprawnień, zasad przyznawania i wypłaty świadczenia wychowawczego można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul.Piłsudskiego 6, nr tel. (83) 371 78 03 lub na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem

 http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/500plus/Informator.pdf, w Informator „Rodzina 500 plus – krok po kroku” lub na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego:http://www.lublin.uw.gov.pl/program-rodzina-500.

 

Burmistrz Miasta

Międzyrzec Podlaski

/ - / Zbigniew Kot