Ogłoszenia

oze mp  fp                                            bip      fb

BURMISTRZ  MIASTA

Międzyrzec Podlaski

 informuje, że w dniu 7 listopada 2018 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 706/18 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 05 listopada 2018 roku

Załącznik Nr 1 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie