Ogłoszenia

oze mp  fp                                            bip      fb

BURMISTRZ  MIASTA

Międzyrzec Podlaski

informuje, że w dniu 9 listopada 2018 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ulicy Pocztowej 8 wykazy następujących nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski:

  • lokalu mieszkalnego Nr 4 w budynku przy ul. Kościelnej 3,

z przeznaczeniem do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz nieruchomości gruntowych położonych w Międzyrzecu Podlaskim:

  • działek nr 89 i nr 1427 o łącznej pow. 0,0070 ha przy ul. Zamczysko,
  • działki nr 1776 o 0,0052 ha przy ul. Brzeskiej,

przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Wykazy są załącznikami do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 710/18 z dnia 8 listopada 2018 r.