Ogłoszenia

oze mp  fp                                            bip      fb

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 19 listopada 2018 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ulicy Pocztowej 8 wykaz stanowiących własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 5 miasta przy ulicy Grzybowej, oznaczonych jako:

  • działka nr 389/11 o pow. 0,1501 ha;
  • działka nr 389/12 o pow. 0,1501 ha;
  • działka nr 389/13 o pow. 0,1500 ha;
  • działka nr 485/26 o pow. 0,1611 ha;
  • działka nr 389/27 o pow. 0,1605 ha;
  • działka nr 389/28 o pow. 0,1598 ha

z przeznaczeniem do zbycia w drodze ustnych przetargów nieograniczonych.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 716/18 z dnia 14.11.2018 r.