Ogłoszenia

oze mp  fp                                            bip      fb

BURMISTRZ  MIASTA

Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 3 grudnia 2018 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonych do oddania w użyczenie oraz  w poddzierżawę. Wykazy są załącznikami do Zarządzenia Nr 9/18 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28 listopada 2018 roku.