Ogłoszenia

BURMISTRZ MIASTA
Międzyrzec Podlaski

informuje, że w dniu 27 maja 2019 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ulicy Pocztowej 8 wykaz nieruchomości położonej w Międzyrzecu Podlaskim będącej własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski – lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku przy  ul. Warszawskiej 31 z przeznaczeniem do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

 Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 118/19 z dnia 23 maja 2019 r.

Wykaz nieruchomości – załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta