Ogłoszenia

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

BURMISTRZ  MIASTA

Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 2 sierpnia 2019 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 154/19 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 31 lipca 2019 roku.  

Załącznik Nr 1 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę