Treść ogłoszenia

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem

Wzór oświadczenia

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia

Projekt umowy dzierżawy