Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 23 sierpnia 2019 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ulicy Pocztowej 8 wykazy nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski:

  • lokalu mieszkalnego Nr 5 w budynku przy ul. Zarówie 13D,

z przeznaczeniem do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy oraz nieruchomości gruntowych położonych w Międzyrzecu Podlaskim:

  • działek nr 1071/1 i nr 1072/1 o łącznej pow. 0,0976 ha przy ul. Drohickiejz przeznaczeniem do zbycia w drodze ustnego przetargu ograniczonego,
  • działki nr 228 o pow. 0,0158 ha przy ul. Lubelskiej z przeznaczeniem do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Wykazy są załącznikami do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 159/19 z dnia 21 sierpnia 2019 r.