Ogłoszenia

Informacja o wyniku postępowania na udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Międzyrzec Podlaski dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski.

 

 W terminie oznaczonym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie dotacji tj. do dnia 28.04.2017 r. wpłynęły dwa wnioski stowarzyszeń ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe na obszarze Miasta Międzyrzec Podlaski. Komisja powołana do przeprowadzenia postępowania o udzielenie w 2017 r. dotacji celowych na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych na obszarze Miasta Międzyrzec Podlaski Zarządzeniem Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 20.01.2017 r. Nr 374/17 stwierdziła, że oba złożone wnioski są kompletne i spełniającą postawione wymagania określone w regulaminie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Międzyrzec Podlaski dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących ROD na obszarze Miasta Międzyrzec Podlaski stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miasta Międzyrzec Podlaski Nr XXV/181/16 z dnia 16.11.2016 r.  w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Międzyrzec Podlaski na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Przyznano dotacje celowe w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) Stowarzyszeniu prowadzącemu ROD RELAX przy ul. Berezowskiej w Międzyrzecu Podlaskim oraz dotacji w wysokości 9.911,86 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy dziewięćset jedenaście 86/100) Stowarzyszeniu prowadzącemu ROD KRZNA przy ulicy Brzeskiej w Międzyrzecu Podlaskim.