Ogłoszenia

 

BURMISTRZ  MIASTA

Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 6 lipca 2017 r. wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” wykaz nieruchomości – działki Nr 1770 położonej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Brzeskiej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 458/17  Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 4 lipca 2017 roku.