Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

informuje, że w dniu 19 lipca 2017 r. wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” wykaz nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Jelnickiej, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 1 roku. Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 460/17  Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 17 lipca 2017 roku.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę