Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA

Międzyrzec Podlaski

informuje, że w dniu 26 lipca 2017 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 na okres 21 dni oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” wykaz nieruchomości o pow. 0,3200 ha stanowiącej część działki Nr 500 położonej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Zahajkowskiej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 464/17 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 24 lipca 2017 roku.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę