Ogłoszenia

 

BURMISTRZ  MIASTA

Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 29 sierpnia 2017 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski przy ulicy Pocztowej 8 wykaz nieruchomości - lokalu użytkowego o pow. 140,00 m2 w budynku przy ul Jana Nassuta 7 w Międzyrzecu Podlaskim, będącej własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski z przeznaczeniem do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 475/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r.