Ogłoszenia

 BURMISTRZ  MIASTA

Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 5 września 2017 r. wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” wykaz nieruchomości lub ich części położonych w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 478/17  Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 1 września 2017 roku.