Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA

Międzyrzec Podlaski

informuje, że w dniu 6 października 2017 r. wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” wykazy nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim:

1. przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej:

-         lokalu użytkowego nr 2 w budynku przy ul. Lubelskiej 27,

-         lokalu użytkowego (komórki) o pow. użyt. 6 m2 w budynku gospodarczym przy ul. Małej.

2. przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat – działka nr 1252/21 przy ul. Balladyny.

3. przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej:

-        lokalu mieszkalnego Nr 29 w budynku przy ul. Partyzantów 57,

-        lokalu mieszkalnego Nr 7 w budynku przy ul. Jana Nassuta 7.

4. przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów nieograniczonych:

-        działek nr 1260/4, nr 1261/15 i nr 1261/19 o łącznej pow. 0,3656 ha przy ul. Lecha Kaczyńskiego,

-        działek nr 1260/5, nr 1261/16 i nr 1261/20 o łącznej pow. 0,2719 ha przy ul. Lecha Kaczyńskiego,

-        działek nr 1260/6, nr 1261/17 i nr 1261/21 o łącznej pow. 0,2692 ha przy ul. Lecha Kaczyńskiego,

-        działek nr 1260/7, nr 1261/18 i nr 1261/22 o łącznej pow. 0,2666 ha przy ul. Lecha Kaczyńskiego,

-        działek nr 324/4 i nr 955/3 oraz nr 324/6 o łącznej pow. 0,2328 ha przy ul. Lubelskiej

5. przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany – działka nr 506/8 o pow. 0,0073 ha przy ul. Zahajkowskiej.

 

Wykazy są  załącznikami do Zarządzeń Nr 496/17 i Nr 497/17 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 5 października 2017 roku.