Ogłoszenia

BURMISTRZ  MIASTA

Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 26 października 2017 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 24, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

 

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 507/17 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 25 października 2017 roku.