Ogłoszenia

oze mp  fp                                            bip      fb

BURMISTRZ  MIASTA

Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 8 grudnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 – pokój Nr 2 podano do publicznej wiadomości oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykazy położonych w Międzyrzecu Podlaskim nieruchomości lub ich części, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w najem oraz w użyczenie na okres do 3 lat.

Wykazy są załącznikami do Zarządzenia Nr 535/17 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 6 grudnia 2017 roku.