Ogłoszenia

oze mp  fp                                            bip      fb

BURMISTRZ  MIASTA

Międzyrzec Podlaski

informuje, że w dniu 10 stycznia 2018 r. wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” wykazy nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim:

  1. przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej - lokal użytkowy nr 1
    w budynku przy ul. Lubelskiej 27,
  2. przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz w użyczenie na okres do 3 lat,
  3. przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej:

-        lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku przy ul. Warszawskiej 29,

-        lokalu mieszkalnego Nr 8 w budynku przy ul. Zarówie 13B

na rzecz dotychczasowych najemców tych lokali.

Wykazy są  załącznikami do Zarządzeń Nr 557/18 i Nr 559/18 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 5 stycznia 2018 roku.