Ogłoszenia

oze mp  fp                                            bip      fb

 

BURMISTRZ MIASTA

Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 8 marca 2018 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę oraz w użyczenie.

Wykazy są załącznikami do Zarządzenia Nr 596/18 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 6 marca 2018 roku.

 

Załączniki:

- Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

- Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie