Ogłoszenia

oze mp  fp                                            bip      fb

 

BURMISTRZ MIASTA

Międzyrzec Podlaski

 

informuje, że w dniu 9 maja 2018 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykazy:

-     nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę oraz w użyczenie,

-     lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Zarówie 13D z przeznaczeniem do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Wykazy są załącznikami do Zarządzeń Nr 610/18 i Nr 611/18 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 7 maja 2018 roku.

 

Załączniki:

- Wykaz nieruchomości – lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem

- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

- Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

- Wykaz nieruchomości – lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w użyczenie

- Wykaz nieruchomości – lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży