Ogłoszenia

oze mp  fp                                            bip      fb

BURMISTRZ  MIASTA

Międzyrzec Podlaski

informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonych do oddania w najem, oraz w dzierżawę.

Wykazy są załącznikami do Zarządzenia Nr 629/18 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 6 czerwca 2018 roku.

Załączniki:

- Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

- Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę