Ogłoszenia

oze mp  fp                                            bip      fb

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

 informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz w użyczenie.

Wykazy są załącznikami do Zarządzenia Nr 640/18 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 27 czerwca 2018 roku.

Załączniki:

- Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
- Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie