Ogłoszenia

oze mp  fp                                            bip      fb

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

informuje, że w dniu 14 sierpnia 2018 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonej do oddania
w dzierżawę.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 659/18 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 09 sierpnia 2018 roku.