Ogłoszenia

oze mp  fp                                            bip      fb

BURMISTRZ MIASTA
Międzyrzec Podlaski

informuje, że w dniu 27 sierpnia 2018 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ulicy Pocztowej 8 wykaz następujących nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim będących własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski:

  • działki nr 1203/3 o pow. 0,7180 ha,
  • działek nr 1210/1 i nr 1211/1 o łącznej pow. 0,2747 ha,

położonych przy ul. Lecha Kaczyńskiego z przeznaczeniem do zbycia w drodze przetargów nieograniczonych. Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Nr 667/18 z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży