Ogłoszenia

oze mp  fp                                            bip      fb

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

 informuje, że w dniu 25 września 2018 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wykazy są załącznikami do Zarządzenia Nr 693/18 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 21 września 2018 roku.

Załącznik Nr 1 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Załącznik Nr 2 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę