Ogłoszenia

oze mp  fp                                            bip      fb

BURMISTRZ  MIASTA
Międzyrzec Podlaski

informuje, że w dniu 4 października 2018 roku wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Pocztowej 8 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.miedzyrzec.pl w dziale „Ogłoszenia” na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Międzyrzecu Podlaskim przeznaczonych do oddania
w użyczenie.

Wykaz jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 696/18 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 1 października 2018 roku.

Załącznik Nr 1 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie