0
0
0
s2smodern

dfg456344

Podczas sesji 25 lutego międzyrzecka Rada Miasta przyjęła dwie uchwały, które umożliwiają pomoc  przedsiębiorcom. Dotyczy to m.in. właścicieli restauracji, hoteli i siłowni, czyli podmiotów, które poniosły największe straty w związku z epidemią koronawirusa.

 Na zwolnienia z podatku od nieruchomości mogą liczyć przedsiębiorcy, u których wystąpił spadek przychodów o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu przypadającym po 31 stycznia 2020 r. (w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub tego samego miesiąca poprzedniego roku). Dotyczy to właścicieli:

- restauracji i innych placówek gastronomicznych,
- hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania,
- obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

 

Radni podjęli też uchwałę, która umożliwia zwolnienie z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholi przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Przedsiębiorcy mogą liczyć w tym przypadku na: zwolnienie z II raty „opłaty alkoholowej”, zwrot 1/3 opłaty wniesionej jednorazowo w terminie do 31 stycznia 2021 i przedłużenie terminu zapłaty III raty do 31 października 2021.

To nie pierwszy ukłon miasta w kierunku przedsiębiorców. W 2020 roku władze miasta obniżyły czynsze wynajmującym miejskie lokale użytkowe i zwolniło z podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wprowadzono też zmiany w uchwale dotyczącej opłaty prolongacyjnej. Dzięki temu przedsiębiorcom nie są naliczane opłaty z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych w czasie stanu epidemii.