0
0
0
s2smodern

567hgfh54

Do końca 20 lipca można wyrazić swoje zdanie na temat projektu Uchwały Rady Miasta Międzyrzec Podlaski określającej granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście Międzyrzec Podlaski.

 

O co chodzi w rewitalizacji?

Ustawa definiuje rewitalizację jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. To działania na rzecz lokalnej społeczności, które realizuje gmina wspólnie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami funkcjonującymi na danym terenie. To także inwestycje w infrastrukturę, ale za słowem rewitalizacja nie może stać tylko "remont". Remonty budynków, czy modernizacja ulic i chodników to tylko część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.

Które obszary miasta?

Przygotowując się do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Międzyrzec Podlaski przeprowadziliśmy analizy służące opracowaniu diagnozy, która wskazała jakie obszary miasta znajdują się w stanie kryzysowym ze względu na koncentrację negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennych i technicznych.

W dokumencie Diagnoza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski zaproponowano obszary przewidziane do prowadzenia działań w procesie rewitalizacji.

Analizami objęliśmy obszar całego miasta, a ich wynikiem jest propozycja wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W trakcie konsultacji społecznych chcemy poznać opinie interesariuszy rewitalizacji (mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych) na temat wyznaczonych granic obszarów. To właśnie tam będzie prowadzony proces rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zgodnie z projektem uchwały Rady Miasta Międzyrzec Podlaski zaproponowano następujący obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji: 

mapa będąca załącznikiem do projektu uchwały

i dla lepszego zobrazowania wyznaczonych obszarów:

mapa poglądowa obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji wpisany w plan miasta

 

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Czekamy na uwagi w formie pisemnej! 

Można je przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. od 20 czerwca do 20 lipca 2022 lub podzielić się nimi wypełniając formularz dostępny w formie elektronicznej na stronie www.miedzyrzec.pl zakładka „Rewitalizacja w Międzyrzecu Podlaskim” i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski http://bip.miedzyrzec.pl/. Formularze konsultacyjne w formie papierowej można otrzymać podczas spotkań konsultacyjnych oraz w Wydziale Strategii i Rozwoju pok. nr 30. Wypełnione formularze uwag w postaci papierowej mogą być składane drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski, ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski z dopiskiem na kopercie „Konsultacje – Rewitalizacja”, lub bezpośrednio w Wydziale Strategii i Rozwoju ul. Pocztowa 8, pok. nr 30, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu;

 

Wygodniej w wersji elektronicznej!

Uwagi na formularzu konsultacyjnym mogą być przesyłane na adres  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub przy pomocy elektronicznej wersja formularza - e-formularz na stronie www.miedzyrzec.pl zakładka „Rewitalizacja w Międzyrzecu Podlaskim”

Proponujemy również spotkania otwarte!

Otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami interesariuszami rewitalizacji, które odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski w terminach:

07.07.2022r. o godz. 16.30
12.07.2022r. o godz. 16.30.

 Zakończył się cykl Warsztatów diagnostycznych on-line dla liderów społecznych, przedstawicieli Urzędu Miasta, Radnych, przedstawicieli miejskich jednostek organizacyjnych, środowiska biznesu, organizacji pozarządowych, mieszkańców, które odbyły się w terminach: 21.06.2022r. o godz. 10.00 i 30.06.2022r. o godz. 10.00

Materiały do pobrania:

  1. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Rady Miasta Międzyrzec Podlaski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski;
  2. Załącznik do uchwały – mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
  3. Załącznik do uzasadnienia uchwały – Diagnoza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski;i obszaru rewitalizacji Miasta Międzyrzec Podlaski;
  4. Formularz konsultacyjny wersja edytowalna, wersja pdf