Miejska Komunikacja
Cena biletu jednorazowego: 50gr – ulgowy, 1zł – normalny
 
 Nie kursuje w soboty, niedziele i święta oraz w ferie zimowe i letnie.
 Kierowca jest uprawniony do kontroli biletów. Bilety jednorazowe można kupić w autobusie, miesięczne są do nabycia w sekretariatach szkół, do których uczęszczają uczniowie. Cena biletu miesięcznego wynosi: 10zł – ulgowy i 20-zł – normalny.