PIAP Telecentrum

Miasto Międzyrzec Podlaski zrealizowało jeden z projektów, zapewniających mieszkańcom m.in. bezpłatny dostęp do Internetu w ramach „Budowy zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Powiatu Bialskiego”, oraz  „Sieć Szerokopasmowa Lublin Północny-wschód”.

 

Na przeprowadzenie działań związanych z projektami miasto pozyskało dofinansowanie w kwocie 916 300,00 zł. Projekty zakładają udostępnienie usług on-line administracji samorządowej oraz wdrożenie nowoczesnych kanałów komunikacji. Rozbudowano i zmodernizowano infrastrukturę informatyczną Urzędu Miasta, dzięki czemu możliwe jest załatwianie spraw drogą elektroniczną.

Na terenie Międzyrzeca funkcjonują publiczne punkty dostępu do Internetu, tzw. Infomaty umieszczone na Placu Zbawiciela, na Placu Jana Pawła II oraz w budynku Urzędu Miasta. Oprócz możliwości korzystania z Internetu pełnią rolę elektronicznego, samoobsługowego punktu informacyjnego. Kolejną formą zapewniającą mieszkańcom bezpłatny Internet jest Hotspot, zainstalowany na rynku w centrum miasta, o zasięgu kilkuset metrów, z którego można korzystać bez konieczności konfiguracji usługi w komputerze. W ramach projektu zostało również utworzone miejsce, w którym nie tylko można korzystać z Internetu, ale także z profesjonalnego sprzętu elektronicznego – PIAP Telecentrum.

PIAP Telecentrum stanowi Publiczny Punkt Dostępu od Internetu. Wyposażony został w 7 komputerów, wielofunkcyjne urządzenie (drukarka, skaner, faks, ksero) oraz projektor multimedialny, który może służyć w przypadku organizowania szkoleń. W centrum każdy może bezpłatnie skorzystać z internetu, skanera i drukarki. 

 

Adres PIAP Telecentrum:

Plac Jana Pawła II 3 - I Piętro

tel. 784 632 655

 

Godziny Pracy PIAP Telecentrum: 

poniedziałek - nieczynne 

wtorek- piątek - 13.00 - 20.00

sobota  - 08.00 - 15.00

 

 

logo ue h