Городской культурный центр

                                                  bip      fbnowelogo    

0
0
0
s2smodern

16 maja odbyła się druga sesja międzyrzeckiej Rady Miasta, podczas której ustalono składy komisji stałych oraz wysokość pensji burmistrza miasta Pawła Łysańczuka.

Propozycję dotyczącą wynagrodzenia Pawła Łysańczuka przedstawił radny Roman Golec. Przyjęto ją jednogłośnie. Nowy burmistrz otrzyma wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 tys. zł brutto oraz dodatek funkcyjny w wysokości 2700 zł brutto. W skład poborów wchodzi również dodatek specjalny w wysokości 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego liczonego łącznie czyli 3810 zł brutto. Burmistrzowi przysługuje także dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 15 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Łącznie pensja Pawła Łysańczuka wyniesie 18 010 zł brutto.

Podczas sesji radni ustalili składy komisji stałych, ukonstytuowała się także komisja rewizyjna oraz skarg, wniosków i petycji. W tej sprawie również byli jednomyślni.


Składy poszczególnych komisji:

Komisja Społeczna: Zdzisław Frydrychowski, Piotr Grzeszyk, Marek Chomiuk, Mariusz Jarosz, Mirosław Jung.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: Konrad Karwowski, Mateusz Olszewski, Zbigniew Bernat, Paulina Szczęśniak, Agnieszka Trochimiak.

Komisja Budżetu, Gospodarki i Promocji: Tomasz Grudziński, Jakub Leszczuk, Roman Golec, Ewa Kieruczenko, Wojciech Kot.

Komisja Rewizyjna: przewodniczący Roman Golec, członkowie: Wojciech Kot, Mariusz Jarosz, Konrad Karwowski, Jakub Leszczuk.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Międzyrzec Podlaski: przewodniczący: Zbigniew Bernat, członkowie: Paulina Szczęśniak, Zdzisław Frydrychowski, Tomasz Grudziński, Mateusz Olszewski.

nowa rada