Strona główna

oze mp  fp                                            bip      fb

slide 22

Otwarcie parku Potockich po rewitalizacji

Slide item 6

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

Slide item 5

Integracyjny rajd rowerowy

Slide item 5

DZIĘKUJEMY ZA ZASŁUGI DLA MIASTA

Ponad stu wyjątkowych międzyrzeczan spotkało się 21 września na uroczystej sesji Rady Miasta, która odbyła się w międzyrzeckim hotelu Hesperus. W obradach wzięło udział wielu honorowych i zasłużonych obywateli miasta, wyróżnionych w latach 1997 - 2018. Czytaj więcej

Slide item 2
Slide item 6
Slide item 5

Oświadczenie Burmistrza Międzyrzeca Podlaskiego

26 września br. na portalu Duch Wschodu ukazał się artykuł  pt. „Kłamstwo czy chaos i dezinformacja?” dotyczący kwestii koszenia Krzny w Międzyrzecu Podlaskim. Opublikowano w nim nieprawdziwą informację.  W tekście czytamy bowiem, że miasto nigdy nie zwracało się do Wód Polskich z wnioskiem ani prośbą o przyspieszenie prac na rzece.  Otóż 21 czerwca 2018 r. Urząd Miasta wystąpił z pismem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie z prośbą o wykoszenie rzeki w trybie pilnym. W odpowiedzi z Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej podpisanej przez dyrektora Henryka Gmitruczuka otrzymaliśmy zapewnienie, że prace będą wykonywane w trzecim kwartale tego roku.

               Burmistrz Miasta
           /-/ Zbigniew Kot

Odpowiedź Wód Polskich na wniosek burmistrza

app2

Inwestycje zrealizowane przy udziale funduszy zewnętrznych

zriwm

Miasta partnerskie

mp