Mocne strony miasta

IMG 5663
  • bardzo korzystne położenie na przecięciu drogi krajowej nr 2 Świecko – Poznań – Warszawa Terespol (będącej częścią europejskiej trasy E30 biegnącej z irlandzkiego Cork przez Paryż, Berlin, Moskwę do Omska) z drogą krajową nr 19 Kuźnica Białostocka – Białystok – Lublin – Rzeszów. 
  • przez miasto przebiega linia kolejowa E20 należąca do drugiego Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Zachód – Wschód łączącego Berlin z Moskwą
  • tranzytowy charakter miasta
  • tworzenie nowych terenów inwestycyjnych
  • system ulg w podatku od nieruchomości przy tworzeniu nowych inwestycji
  • profesjonalna obsługa inwestora
  • dostępność siły roboczej, także wysoko wykwalifikowanej
  • dobry stan i stopniowy rozwój zagospodarowania turystycznego
  • idealne warunki do stworzenia zaplecza rekreacyjno – wypoczynkowego
  • dobry stan środowiska naturalnego
  • duża lesistość w okolicach miasta
  • walory turystyczno – krajoznawcze
  • liczne imprezy kulturalne i sportowe