Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Międzyrzecu Podlaskim

 

 

ul. Pocztowa 8 

wejście A , I piętro pok. 1

21-560 Międzyrzec Podlaski

tel. 83 371 77 97

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek 7:30 – 15:30

wtorek 8:00 – 16:00

środa 7:30 – 15:30

czwartek 8:00 – 16:00

piątek 7:30 – 15:30

 

W siedzibie Komisji dyżury pełnią:

  • Psycholog   – poniedziałek w godz. 15:00 – 18:00
  • Terapeuta uzależnień :

–  Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych - czwartek w godz. 18:00 - 20:00
–  Grupa wsparcia dla rodzin - II i IV środa miesiąca w godz. 18:00 - 20:00
–  Porady indywidualne - czwartek, II oraz IV środa miesiąca w godz. 17:30 - 18:00 i 20:00 - 20:30 po wcześniejszym umówieniu telefomicznym (kontakt: 604 562 701)

  • Pełnomocnik ds. realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – w dni i godziny pracy Urzędu

 

Zgodnie z art. 41 ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Międzyrzecu Podlaskim powołani zostali Zarządzeniem Nr 38/11 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Międzyrzecu Podlaskim oraz ustalenia regulaminu jej działania (z późn. zm. ) w składzie:

 

  1. Jaszczuk Dorota           – Przewodnicząca Komisji
  2. Grochowska  Adriana    – Zastępca Przewodniczącej Komisji
  3. Michalak Małgorzata    – Członek Komisji
  4. Stefaniuk Elżbieta        – Członek Komisji
  5. Świderska Małgorzata  – Członek Komisji
  6. Majszak Tobiasz           – Członek Komisji
  7. Mroczkowska Beata     – Członek Komisji

 

Zadania Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności inicjuje działania w zakresie związanym z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz narkomanii w szczególności:

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób  zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków i innych uzależnień;

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych  dla uczniów, pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Realizacja zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy, uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski jest realizowany przez Pełnomocnika ds. realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Podstawa prawna 

 

 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych poleca:

     Grupa wsparcia dla rodzin 1Grupa terapeutyczna uzależnieni 1