Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczamy informację o terminach odbioru poszczególnych frakcji odpadów w czerwcu 2024r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH z zabudowy jednorodzinnej w CZERWCU  2024  r.

RODZAJ ODPADU

I REJON MIASTA

II REJON MIASTA

NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE

05.06.2024r.

19.06.2024r.

12.06.2024r.

26.06.2024r.

PAPIER

04.06.2024r.

18.06.2024r.

11.06.2024r.

25.06.2024r.

 TWORZYWA SZTUCZNE, ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE, METALE

SZKŁO 

BIOODPADY

06.06.2024r.

20.06.2024r.

POPIÓŁ

13.06.2024r.

 

 

Przypominamy o obowiązku wystawiania worków/pojemników z poszczególnymi frakcjami odpadów w miejsce ogólnodostępne przed bramę posesji w dniach wyznaczonych w harmonogramie przed godziną 7:00.
Odpady takie jak: zużyte opony, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i zużyte energooszczędne źródła światła, meble i inne odpady wielkogabarytowe należy samodzielnie dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki odpadów (szczegółowe informacje w informatorze dla mieszkańców). Ww. odpady wystawione przez mieszkańców poza obręb posesji, np. przed bramę, nie będą zabierane przez pracowników firmy wywozowej.

 

Uwaga!

Przypominamy, iż okoliczności, takie jak urodzenie się dziecka, zgon mieszkańca miasta, zmiana miejsca zamieszkania, pociągają za sobą obowiązek zgłoszenia zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie miasta – konieczność wypełnienia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W celu dopełnienia powyższego obowiązku należy się zgłosić do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa - pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu Miasta.