Informacja dla osób niepełnosprawnych

 

Szanowni Państwo, 

w Urzędzie Miasta w Międzyrzecu Podlaskim pomagamy w załatwianiu spraw osobom mającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się.

 

Osobami uprawnionymi do korzystania z rozwiązań przewidzianych w ustawie o języku migowym są wszystkie osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności  w komunikowaniu się. Przede wszystkim są to osoby głuche (słabosłyszące, niedosłyszące i niesłyszące) i osoby głuchoniewidome. Mogą to być także osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami wpływającymi na posługiwanie się słuchem i mową, a także osoby niebędące osobami niepełnosprawnymi, a mające trudności  w skutecznym komunikowaniu się  z innych przyczyn np. ze względu na podeszły wiek.

Informujemy, że osoby z dysfunkcją narządu słuchu mają możliwość załatwienia sprawy w następujących formach:

SKORZYSTANIA Z USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

Urząd zapewnia bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych przez osobę uprawnionąza pośrednictwem WIDEOTŁUMACZA z którego można skorzystać w Wydziale Obsługi Organizacyjno-Prawnej w pok. nr 25 – I piętro.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która przedstawi do wglądu w Urzędzie orzeczenie o niepełnosprawności.

Osoby niesłyszące mogą skorzystać z pomocy WIDEOTŁUMACZA w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta lub mogą pisemnie zgłosić taką potrzebę do Urzędu Miasta na co najmniej 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem planowanej wizyty w urzędzie.

Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie wypełnionego formularza drogą elektroniczną, np. pocztą elektroniczną, faksem, telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej i sprawnej komunikacyjnie lub dostarczenie pisemnego zgłoszenia do sekretariatu Urzędu Miasta albo każdemu pracownikowi Urzędu Miasta.

Druk zgłoszenia opublikowany jest na stronie BIP Urzędu w zakładce „Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych”.

Po dokonaniu zgłoszenia wybrani pracownicy Urzędu nawiążą z Państwem kontakt za pomocą wybranego sposobu komunikacji w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty oraz udzielą pomocy w rozeznaniu sprawy z którą Państwo przyjdziecie. W przypadku braku możliwości realizacji zgłoszonego świadczenia, Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski zawiadamia osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZY POMOCY OSOBY PRZYBRANEJ

Osoby głuche i głuchonieme przy załatwianiu spraw w Urzędzie mogą być reprezentowane przez osobę przybraną, której zadaniem ma być pomoc uprawnionym osobom w załatwieniu spraw urzędowych. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość języka migowego. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

KONTAKTU Z URZĘDEM ZA POŚREDNICTWEM NARZĘDZI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ,

w szczególności poprzez:

-  skorzystanie z poczty elektronicznej – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-  skorzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,

  - przesyłanie faksów – nr fax 833726228.

Jednocześnie zapraszamy wszystkie osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się do zapoznania się ze stroną internetową Miasta www.miedzyrzec.pl i Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu, które mogą być pomocne przy załatwianiu spraw w Urzędzie i z których można pobrać niezbędne druki i formularze. 

Międzyrzecki Urząd Miasta dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zewnętrzny podjazd i specjalna platforma przychodowa wewnątrz budynku umożliwiają petentom łatwiejszy dostęp do usług. Specjalnie dla nich dostawano też toaletą na piętrze budynku.

Ze względów bezpieczeństwa schody w urzędzie zostały oznaczone pasami ostrzegawczymi.

Osoby, które mają problemy z poruszaniem  mogą  także umówić się z urzędnikiem w swoim domu w sprawie administracyjnej. 

 

                                                                                                                                  Burmistrz Miasta

                                                                         Zbigniew Kot