Zespół Placówek Oświatowych Nr 3

zpo3 n

 

21-560 Międzyrzec Podlaski
tel/fax 83 371 78 35
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa
www.sp3miedzyrzec.edupage.org
BIP: zpo3.bip.miedzyrzec.pl

W skład ZPO nr 3 wchodzą:
Samorządowe Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Leśna 2
Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. 
Jana Pawła II  ul. Leśna 2

Dyrektor:
Ewa Włodarczyk

Wicedyrektorzy:
Marzena Siłuch, Katarzyna Miłaszewska , Bożena Nowosielska

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 to największa i najmłodsza  placówka oświatowa  w mieście. To szkoła z zasadami, przyjazna uczniom, otwarta na ich potrzeby i oczekiwania rodziców.

      Bezpieczne usytuowanie obiektu, dobre warunki lokalowe, nowoczesna baza dydaktyczna i bogata oferta edukacyjna to wizytówka Trójki.
Uczniowie mają do dyspozycji przestrzenne, estetyczne, wyposażone w multimedia sale lekcyjne i pracownie komputerowe, bibliotekę ze stale wzbogacanym księgozbiorem oraz funkcjonalną świetlicę. Szkoła posiada bogate zaplecze sportowe: halę, dwie sale gimnastyczne, siłownię i kompleks boisk. Nowocześnie urządzona kuchnia i stołówka daje możliwość korzystania z posiłków również grupom przedszkolnym. Na terenie szkoły działa monitoring, mieści się gabinet pielęgniarki i gabinet stomatologiczny. Wszystko to pozwala zapewnić uczniom nie tylko naukę na odpowiednim poziomie, ale też fachową opiekę i bezpieczeństwo.
            Istotną płaszczyzną działań dydaktyczno - wychowawczych w ZPO3 jest szeroko pojęta integracja. Zarówno w szkole jak i w przedszkolu tworzone są oddziały integracyjne. Winda oraz odpowiednio wyposażone toalety zapewniają dzieciom właściwe i bezpieczne funkcjonowanie w środowisku szkolnym. Uczniów niepełnosprawnych powierza się wykwalifikowanym nauczycielom, którzy opracowują dla nich zindywidualizowane programy nauczania. To szansa na zaistnienie w grupie rówieśniczej i pełne uczestnictwo w życiu szkoły. Uczniowie ci biorą udział w wycieczkach, uroczystościach szkolnych i innych formach aktywności.
Szkoła współpracuje z instytucjami wspierającymi działania w tym zakresie, prowadzone są zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, rewalidacyjne, terapeutyczne i logopedyczne. Uczniowie i rodzice mogą korzystać z pomocy i porad szkolnego pedagoga.
            Szkoła Podstawowa nr 3 nosi imię Jana Pawła II, co wyznacza kierunek działań nauczycieli  - wychowanie uczniów w poszanowaniu ponadczasowych wartości jak: dobro, prawda, tolerancja, empatia, pomoc potrzebującym. Autorytet Jana Pawła II nie tylko zobowiązuje, ale i motywuje. Symbolem utożsamiania się z patronem jest niezwykle bogata twórczość literacka uczniów Trójki, na bazie której wydano dotychczas  kilka antologii. Autorzy zgromadzonych w nich utworów byli nagradzani za swoją twórczość nie tylko w kraju ale i za granicą.

      Społeczność szkolna samodzielnie  organizuje i z dużym zaangażowaniem włącza się w różnorodne akcje charytatywne na rzecz potrzebujących. Prężnie działa Szkolne Koło Caritas, które w ramach wolontariatu współpracuje z innymi instytucjami. Młodzież szkolna wspiera schronisko dla zwierząt, sprawuje opiekę nad osobami starszymi.
Tradycją szkoły są spotkania uczniów klas młodszych z seniorami rodów. Służą one podkreśleniu istoty więzi rodzinnych, są wyrazem szacunku i przywiązania do bliskich.
            Szkoła dba także o kształtowanie postaw patriotycznych, kultywuje tradycje niepodległościowe, upamiętnia ważne dla naszego kraju wydarzenia historyczne. Może pochwalić się jedynym na terenie naszego regionu, istniejącym od 1998r., Szkolnym Muzeum Historycznym. Zgromadzone w nim eksponaty warte są polecenia, m.in. pamiątki ofiarowane przez Jana Pawła II.

      W wizerunek szkoły nierozerwalnie wpisuje się sport. Od lat istnieją tu klasy o profilu  siatkarskim, lekkoatletycznym i pływackim,  niezmiennie cieszą się zainteresowaniem uczniów, także z okolicznych miejscowości. Wśród wychowanków Trójki są mistrzowie i wicemistrzowie województwa a nawet kraju. Szachy to kolejna dyscyplina, w której uczniowie odnoszą znaczące sukcesy. Jedna z uczennic jest wielokrotną medalistką Mistrzostw Polski oraz Mistrzynią Europy. To efekt ciężkiej pracy i wysiłku nie tylko samych sportowców, ale też ich trenerów, którzy z zaangażowaniem i poświęceniem przygotowują swoich podopiecznych do kolejnych zawodów. Od wielu lat ZPO3 jest w czołówce we współzawodnictwie sportowym powiatu bialskiego. Najlepsi sportowcy na zakończenie roku szkolnego otrzymują Nagrody Złotego, Srebrnego i Brązowego Wawrzynu.
            Wychowanie i nauczanie to podstawowe zadania szkoły. Ważna jest efektywność tych działań. Ich miernikiem są sukcesy uczniów. Uczniowie Trójki mają również osiągnięcia naukowe i artystyczne. Szkoła umożliwia dzieciom wielokierunkowy rozwój, organizując zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, warsztaty teatralne, spotkania z interesującymi  ludźmi, wyjścia do kina, wyjazdy do teatru. Uzdolnienia uczniów i ich zainteresowania, ale też zaangażowanie są podstawą  sukcesów m. in.  uzyskania tytułu laureata i finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Najlepsi uczniowie otrzymują na zakończenie roku Nagrody Złotego, Srebrnego i Brązowego Pióra.
                W lokalnym środowisku szkoła słynie z talentów literackich, recytatorskich, wokalnych i tanecznych. Wielu uczniów otrzymywało nagrody w prestiżowych konkursach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Prace ich oceniane były przez znanych twórców i krytyków literackich. Uczniowie ZPO3 to zwycięzcy turniejów tanecznych  jak też laureaci festiwali ogólnopolskich i zagranicznych. Wielu z nich zostało uhonorowanych statuetką „Bialski Talent” przyznawaną przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.


Rzetelna wiedza, sumienna praca, profesjonalizm, satysfakcja z osiągnięć, dyscyplina, samorealizacja, pomoc w potrzebie, życzliwi i kochający swoją pracę nauczyciele - to atuty Trójki!  
Są też atrakcje - białe i zielone szkoły, liczne wyjazdy i wycieczki, ciekawe imprezy szkolne, różnorodne konkursy.
Trójka to szkoła na miarę czasów!