Zasady używania herbu miasta

29 marca rada miasta przyjęła uchwałę o ustanowieniu herbu Międzyrzeca Podlaskiego oraz ustaliła zasady jego stosowania.

 Herb to własność Miasta Międzyrzec Podlaski i jest znakiem prawnie chronionym oraz może być używany w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorem graficznym ustalonym w Uchwale Nr VI/51/19 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 29 marca 2019 r. Zasady stosowania herbu miasta określa specjalny regulamin.

 

Do pobrania: