Ułatwienia i ulgi dla inwestorów

Od kilku lat władze miasta realizują strategię skierowaną na rozwój nowych inwestycji. Miasto posiada tereny przeznaczone pod aktywizację gospodarczą oraz promuje tereny inwestycyjne podmiotów prywatnych.  Z myślą o wsparciu inwestorów wprowadzono ulgi w podatku od nieruchomości oraz najniższe stawki od środków transportu w regionie.

Zwolnione z podatku od nieruchomości są budowle i budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej (z wyjątkiem działalności handlowej), na których

   1. dokonano nowych inwestycji przekraczających kwotę 600 tys. brutto w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym podatnikowi przysługuje zwolnienie oraz,

   2. utworzone co najmniej 10 nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty w związku z nową inwestycją w okresie 1 roku poprzedzającego rok, w którym podatnikowi przysługuje zwolnienie

  

Zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji 

   - w pierwszym roku 90 % wymiaru rocznego podatku od nieruchomości

   - w drugim roku 70 % wymiaru podatku od nieruchomości

   - w trzecim roku 60 % rocznego wymiaru podatku od nieruchomości.