Ułatwienia i ulgi dla inwestorów

oze mp  fp                                            bip      fb

Od kilku lat władze miasta realizują strategię skierowaną na rozwój nowych inwestycji. Miasto posiada tereny przeznaczone pod aktywizację gospodarczą oraz promuje tereny inwestycyjne podmiotów prywatnych.  Z myślą o wsparciu inwestorów wprowadzono ulgi w podatku od nieruchomości oraz najniższe stawki od środków transportu w regionie.

Zwolnione z podatku od nieruchomości są budowle i budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej (z wyjątkiem działalności handlowej), na których

   1. dokonano nowych inwestycji przekraczających kwotę 600 tys. brutto w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym podatnikowi przysługuje zwolnienie oraz,

   2. utworzone co najmniej 10 nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty w związku z nową inwestycją w okresie 1 roku poprzedzającego rok, w którym podatnikowi przysługuje zwolnienie

  

Zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji 

   - w pierwszym roku 90 % wymiaru rocznego podatku od nieruchomości

   - w drugim roku 70 % wymiaru podatku od nieruchomości

   - w trzecim roku 60 % rocznego wymiaru podatku od nieruchomości.