OZE

Numer Rachunku, na który należy wpłacać wkład własny na instalacje odnawialnych źródeł energii:

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim

Nr 83 80390006 0000 0000 0452 0058

Tytuł przelewu:  Numer umowy

Wpłat należy dokonać w terminie do 8 grudnia 2017 r.

Niedokonanie wpłaty w wyżej wymienionym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem umowy (zgodnie z § 5 pkt. 3 umowy)

Wysokość wkładu własnego dla poszczególnych instalacji:

Typ instalacji Wkład własny

Instalacja solarna bez górnej wężownicy

2 kolektory

2 076,71 zł

Instalacja solarna bez górnej wężownicy

3 kolektory

2 340,96 zł

Instalacja solarna bez górnej wężownicy

4 kolektory

2 796,73 zł

Instalacja solarna z górną wężownicą

2 kolektory

(dotyczy mieszkańców, którzy mają podpisaną umowę również na kotły)

2 197,15 zł

Instalacja solarna z górną wężownicą

3 kolektory z zasobnikiem

(dotyczy mieszkańców, którzy mają podpisaną umowę również na kotły)

2 461,65 zł

Instalacja solarna z górną wężownicą

4 kolektory z zasobnikiem

(dotyczy mieszkańców, którzy mają podpisaną umowę również na kotły)

2 917,41 zł
Instalacja fotowoltaiczna
 1-fazowa 2kW
2 163,56 zł
Instalacja fotowoltaiczna
 1-fazowa 3kW
2 950,48 zł
Instalacja fotowoltaiczna
 3-fazowa 3kW
3 207,19 zł
Instalacja
pomp ciepła powietrznych 2kW
2 264,36 zł

 

 

Pliki do pobrania: