Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

 Fundusz Promocji Kultury

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 

 

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2022

 

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2021

 

pl ppp

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych

 

 Fundusz Dróg Samorządowych – edycja 2019

Fundusz Dróg Samorządowych – edycja 2020

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Fundusz Dróg Samorządowych
fds b

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – edycja 2020

 

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
fds b