Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2023

 

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

fds b

 

 

 

Dotacja celowa z budżetu państwa

 

pbc22

Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu
„Pod biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

 

Fundusz Promocji Kultury

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 

 

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2022

 

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2021

 

pl ppp

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
Program Inwestycji Strategicznych

 

 Fundusz Dróg Samorządowych – edycja 2019

Fundusz Dróg Samorządowych – edycja 2020

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Fundusz Dróg Samorządowych
fds b

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – edycja 2020

 

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
fds b