Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Kwota dofinansowania:  687 940,05 zł
Całkowita wartość inwestycji: 695 320,05 zł

 

OPIS PROJEKTU:

Inwestycja obejmuje budowę ulic o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m i długości 206,1 mb i o szerokości 5,5 m i długości 118,2 m z obustronnym krawężnikiem, chodników ze zjazdami z kostki brukowej betonowej oraz ścieżki pieszo rowerowej z kostki brukowej betonowej długości 245,0 mb.

Realizacja inwestycji wpisuje się w długofalową koncepcję modernizacji dróg będących w zarządzie Miasta Międzyrzec Podlaski, stawiając sobie za cel wzrost bezpieczeństwa ruchu, przepustowości, średniej prędkości i czasu podróży, zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz poprawę komfortu jazdy.

 

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
fds b