Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP

profil

 

Burmistrz Miasta informuje, że na podstawie udzielonej zgody Ministra Cyfryzacji od dnia 1  kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski funkcjonuje Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP. 

W celu potwierdzenia, przedłużenia ważności lub unieważnienia profilu zaufanego ePUAP zapraszamy do naszego Punktu Potwierdzającego zlokalizowanego w:

Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski
ul. Pocztowa 8 (pokój 25), 21-560 Międzyrzec Podlaski

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Profil Zaufany ePUAP jest bezpłatnym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, dzięki któremu obywatel może załatwiać sprawy administracyjne drogą elektroniczną. To zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ administracji publicznej pełniący funkcję Punktu Potwierdzającego. System identyfikuje osobę, która ten podpis wykorzystuje. Cały proces zastosowania Profilu odbywa się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Profil Zaufany w przeciwieństwie do bezpiecznego podpisu elektronicznego jest całkowicie bezpłatny i w kontaktach z administracją zastępuje podpis odręczny. Dzięki niemu wybrane sprawy urzędowe można załatwić bez wychodzenia z domu.

 Aby utworzyć, a następnie potwierdzić Profil Zaufany, w pierwszej kolejności osoba zainteresowana musi:

·  założyć konto użytkownika na ePUAP pod adresem epuap.gov.pl

·  zalogować się na posiadane konto na ePUAP, a następnie korzystając z udostępnionej na ePUAP usługi elektronicznej (w zakładce: moje konto/moje profile zaufane/ złóż wniosek) wypełnić oraz wysłać „wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP”

·  w terminie 14 dni zgłosić się, z ważnym dowodem osobistym albo paszportem, do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego w celu potwierdzenia tożsamości i Profilu Zaufanego.

Uwaga: Jeżeli w okresie 14 dni od daty złożenia wniosku osoba wnioskująca nie zgłosi się w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego, wniosek taki uważa się za wycofany.

Po pozytywnej weryfikacji danych osoby pracownik Punktu potwierdza Profil Zaufany.

 Profil potwierdza się na okres 3 lat i jego ważność może być ponownie przedłużana na taki sam okres.

Przed upływem 3 letniego terminu ważności Profilu Zaufanego, użytkownik może samodzielnie dokonać jego przedłużenia, poprzez podpisanie go dotychczasowym (jeszcze ważnym) Profilem Zaufanym ePUAP. W przypadku przekroczenia tego terminu, koniecznym będzie potwierdzenie Profilu w Punkcie Potwierdzającym.

 Nie dokonuje się potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP w przypadku:

· przedłożenia nieważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty albo paszport),

· braku możliwości stwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej na podstawie dokumentu tożsamości,

· niezgodności danych osobowych,

· przedłożenia niekompletnego wniosku o potwierdzenie Profilu Zaufanego.

 Profil Zaufany ePUAP traci ważność w przypadku:

· potwierdzenia Profilu Zaufanego na podstawie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, usunięcia konta użytkownika,

· zmiany danych osobowych,

· z upływem okresu, na jaki został potwierdzony albo przedłużony,

·  w przypadku wystąpienia osoby posiadającej Profil Zaufany z pisemnym wnioskiem o jego unieważnienie.

 W przypadku zmiany danych osobowych, należy zaktualizować swój profil zaufany ePUAP poprzez powtórne złożenie wniosku.

Unieważnienie Profilu Zaufanego ePUAP:

Osoba posiadająca Profil Zaufany może samodzielnie dokonać jego unieważnienia na ePUAP lub zgłosić się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego i wypełnić wniosek o unieważnienie Profilu Zaufanego.

Każdy obywatel może używać tylko jednego profilu zaufanego.

Tych z Państwa, którzy nie posiadają jeszcze konta na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej i nie złożyli wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego
zapraszamy na stronę ePUAP:

http://epuap.gov.pl