Zespół Placówek Oświatowych Nr 1

zpo1 n

Warszawska 40
21-560 Międzyrzec Podlaski
tel./fax: 833714337
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
Dyrektor: 
Iwona Orkisiewicz
Wicedyrektor:
Marcin Hołoweńko
Magdalena Frydrychowska 
 

W skład ZPO nr 1 wchodzą:  
Samorządowe Przedszkole nr 2
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. H. Sienkiewicza

 

 

ZPO nr 1 to szkoła z tradycjami, która kształci i wychowuje kolejne pokolenia międzyrzeczan. 

Sześciooddziałowe przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.30. Dzieci bawią się i uczą w dużych, dobrze wyposażonych salach. Kompetentna kadra zapewnia dzieciom wszystkich grup realizację podstawy programowej, zajęcia  języka angielskiego oraz zajęcia taneczno – umuzykalniające, co gwarantuje im wszechstronny rozwój i bardzo dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Dodatkowo prowadzona jest także gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna. Wychowankowie przedszkola uczestniczą też w wycieczkach, konkursach, lokalnych wydarzeniach, co bardzo pozytywnie wpływa na ich rozwój. Przedszkole otacza pełen zieleni ogród, w którym znajduje się atrakcyjny i bezpieczny plac zabaw – idealne miejsce do rekreacji na świeżym powietrzu. Kadra ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania, bo tylko w  wyniku wzajemnej współpracy absolwent przedszkola będzie ciekawy świata, samodzielny, kulturalny, odpowiedzialny i gotowy do roli ucznia.

W szkole podstawowej dzieci i młodzież uczą się w 16 oddziałach. Lekcje trwają od godziny 8.00 do 15.55. Oprócz zajęć obowiązkowych, gwarantujących realizację podstawy programowej, szkoła zapewnia bogatą ofertę zajęć dodatkowych, stwarzając uczniom możliwość rozwoju ich talentów i zainteresowań, działań o charakterze charytatywnym, a także pomagając w pokonywaniu trudności edukacyjnych. Uczniowie „Jedynki” uczestniczą w różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, odnosząc w nich znaczące sukcesy, angażują się w pomoc innym, rozwijają się kulturalnie poprzez poznawanie dzieł filmowych i teatralnych, edukują się patriotycznie, prozdrowotnie, chętnie biorą udział w różnorodnych wycieczkach edukacyjnych i rekreacyjnych, prezentują swoje talenty zarówno podczas imprez szkolnych, jak i miejskich, są zauważani i doceniani na forum lokalnym. „Jedynka” w wychowaniu i kształceniu uczniów wykorzystuje bogate tradycje przodków, budując wciąż swoje własne i będąc ukierunkowaną na przyszłość. W szkole realizowane są atrakcyjne i wartościowe programy edukacyjne i wychowawcze. Uczniowie uczą się języka angielskiego przez cały okres edukacji oraz języka niemieckiego w klasie VII i VIII.

Do dyspozycji uczniów pozostają: dobrze wyposażone i wciąż modernizowane sale lekcyjne, w których podczas nauki uczniowie i nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie, czynna codziennie w godzinach 7.00 – 16.00 świetlica szkolna z atrakcyjną propozycją zajęć zarówno dla najmłodszych, jak i najstarszych uczniów, stołówka, biblioteka szkolna z ponad 20 tysiącami książek w swoich zbiorach, w której działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, sala gimnastyczna, boisko oraz plac zabaw. Uczniowie klas sportowych korzystają także z hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. gen. W. Sikorskiego, szkoła zaś podjęła starania wybudowania własnej pełnowymiarowej hali. 

Kompetentna, oddana i życzliwa kadra pedagogiczna dba nie tylko o kształcenie i wychowanie uczniów, ale także o ich bezpieczeństwo. Nad zdrowiem uczniów czuwa zaś szkolna pielęgniarka oraz stomatolog. W budynku szkoły funkcjonuje także monitoring. Dzięki tym wszystkim działaniom nasi uczniowie są zawsze bezpieczni i nikt nie pozostaje anonimowy. Każdy z uczniów może też liczyć na fachową pomoc pedagoga szkolnego, logopedy oraz innych fachowców, np. z zakresu doradztwa zawodowego. Pomocą uczniom i rodzicom służy też szkolny sekretariat.

„Jedynka” za swój priorytet uznaje także współpracę z Samorządem Uczniowskim oraz Radą Rodziców, gdyż tylko wzajemną współpracę można przekuć w sukces. Wszyscy rodzice mogą korzystać bez opłat z dziennika elektronicznego, na bieżąco czuwając nad obecnościami w szkole i ocenami swoich dzieci. Nauczyciele służą też rodzicom pomocą i informacją podczas comiesięcznych dni otwartych oraz zebrań.

Absolwent „Jedynki” to młody, kulturalny człowiek przygotowany do dalszego kształcenia, potrafiący świadomie i odpowiedzialnie wybrać ścieżkę swojej kariery, to otwarty na świat międzyrzeczanin, dla którego nowoczesne technologie są narzędziem ułatwiającym życie, to człowiek szanujący tradycję i historię, z odwagą i radością patrzący w przyszłość.