Inwestycje zrealizowane przy udziale funduszy zewnętrznych

 

Celem strategicznym projektu jest podniesienie rangi i wzmocnienie potencjału Miasta Międzyrzec Podlaski tak by pełniło rolę znaczącego w regionie ośrodka wypoczynku, rekreacji sportu i edukacji, a także poprawa atrakcyjności turystycznej

 

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu rekreacyjno - turystycznego "Międzyrzeckie Jeziorka" obejmujące: 
1. Stok narciarski igelitowy na istniejącym wzniesieniu, wyposażony w wyciąg talerzykowy, oświetlony, teren ogrodzony. 
2. Naturalny tor saneczkowy wykorzystujący istniejące wzniesienie, odpowiednio wyprofilowany. 
3. Plac rekreacyjny z urządzeniami rekreacyjnymi dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. 
4. Budynek zaplecza sanitarno - magazynowego dla potrzeb obsługi terenu, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
5. Ciąg pieszo - rowerowy z kostki brukowej betonowej. 
6. Droga dojazdowa do parkingu. 
7. Droga dojazdowa (ciąg pieszo-jezdny) do obsługi obszaru rekreacyjno-turystycznego,zakończona placem nawrotowym. 
8. Parking przeznaczony do obsługi użytkowników turystyki i rekreacji. 
9. Sieć energetyczna oświetlenia dróg dojazdowych i parkingu. 
10. Odwodnienie drogi dojazdowej i parkingu. 


Powierzchnia terenów zagospodarowanych na cele turystyczne i kulturalne: 1,4118 ha

 

 

STAN REALIZACJI: zakończona

Przedmiotem projektu jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dróg wraz z infrastrukturą techniczną (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne) niezbędnych dla kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego nowoczesnych usług i produkcji w północno-wschodniej części Międzyrzeca Podlaskiego. 

 

 

Zadanie to jest w trakcie realizacji. W nowym pawilonie sportowym powstaną dodatkowe szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

 

Zadanie współfinansowane jest w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Do końca grudnia 2015 r. wykonano stan surowy budynku. Planowany całkowity koszt zadania to 1.292.238,00 zł w tym: dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 646.100 zł (50 proc.) i środki budżetu miasta 646.138,00 zł (50 proc.) Inwestycja będzie zrealizowana do końca lipca 2016 r.