Inwestycje zrealizowane przy udziale funduszy zewnętrznych

 

Zadanie to jest w trakcie realizacji. W nowym pawilonie sportowym powstaną dodatkowe szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

 

Zadanie współfinansowane jest w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Do końca grudnia 2015 r. wykonano stan surowy budynku. Planowany całkowity koszt zadania to 1.292.238,00 zł w tym: dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 646.100 zł (50 proc.) i środki budżetu miasta 646.138,00 zł (50 proc.) Inwestycja będzie zrealizowana do końca lipca 2016 r.